KARTTA  YHTEYSTIEDOT  JÄSENISTÖ  •  TOIMINTA  •  AJANKOHTAISTA   GALLERIA  HÄME-APOLI  ERP  LINKKIKIRJASTO  POSTILAATIKKO Mikä on Häme-SAFA?


Hämeen arkkitehdit SAFA (Häme-SAFA) on arkkitehtien ammatillis-aattellinen yhdistys ja yksi Suomen Arkkitehtiliiton kolmestatoista paikallisosastosta. Häme-SAFA puhuu hyvän suunnittelun ja rakennustaiteen puolesta oman alueen ja paikallisen ympäristön näkökulmasta. Jäseninä olevat arkkitehdit tekevät työtä rakennetun ympäristön parhaaksi sekä ammatissaan että vapaa-ajallaan.

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry. SAFA on valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu yli kolmetuhatta jäsentä. Arkkitehtiliittoon kuuluvat suorittaneet arkkitehdit käyttävät ammattinimikettä arkkitehti SAFA. Suomen Arkkitehtiliitto kuuluu edelleen maailmanlaajuisiin alan järjestöihin.

Häme-SAFA toimii Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Paikallisosaston alue ulottuu Forssasta Hämeenlinnan ja Lahden kautta Heinolaan. Jäseninä on satakunta arkkitehtia ja alan opiskelijaa. Ylivoimaisesti eniten hämesafalaisia asuu Lahden ympäristössä.

www.safa.fi
Häme-SAFA:n toimialue
Johtokunta ja vastuuhenkilöt

Pientalojen suunnittelijoitaHäme-SAFA:n toiminta

Hämeen arkkitehdit SAFA tekee alueellaan työtä hyvän rakennetun ympäristön puolesta. Se pitää yhteyttä kattojärjestöönsä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:an ja muihin rakennusalan tahoihin. Paikallisosastossa tehtävä työ on arkkitehtien vapaa-ajan toimintaa.

Häme-SAFA järjestää yksin tai yhdessä muiden kanssa arkkitehtuuriaiheisia näyttelyitä ja muita tapahtumia sekä ottaa tarvittaessa kantaa tärkeiksi pitämiinsä rakennetun ympäristön kysymyksiin. Omalle jäsenistölleen Häme-SAFA järjestää mm. opintomatkoja ja kohtaamisia rakennusalan muiden toimijoiden kanssa.

Häme-SAFAn uudet säännöt SAFAn ohjeen mukaisina vaalikokouksessa tehtävää päätöstä varten.Hämesafalaiset työssään

Suuri osa Hämeessä asuvista SAFA-arkkitehdeista työskentelee yksityisissä suunnittelutoimistoissa, jotka ovat enimmäkseen pieniä, yhden tai muutaman hengen arkkitehtitoimistoja. Arkkitehtitoimistoissa tyypillisesti tehtäviä töitä ovat rakennusten suunnittelu, rakennusten korjausten suunnittelu sekä kaupunkiympäristöjen suunnittelu. Arkkitehteja on myös virkamiehinä julkishallinnon palveluksessa sekä opetustehtävissä.

Arkkitehdit ovat koulutuksessaan saaneet laajan näkemyksen rakennetusta ympäristöstä ja sen suunnitteluun liittyvät taidot. Käytännössä monet arkkitehdeista erikoistuvat joihinkin tiettyihin suunnittelutehtäviin. Tietoa Hämeessä asuvien arkkitehtien erityisosaamisesta saa näiltä Hämeen arkkitehdit SAFA:n ja Suomen Arkkitehtiliiton www-sivuilta.

Hämäläisiä arkkitehteja
Miten käytän arkkitehdin palveluja
ETUSIVULLE